แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน || แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน || แพ็คเกจหลีเป๊ะวันเดย์ทริป || เช่าเรือเกาะหลีเป๊ะ

 

ทัวร์เกาะลังกาวี แพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน มีรถรับส่งจากสนามบินหาดใหญ่

แพ็คเกจ ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน รวมรถ เรือเฟอร์รีไปลังกาวี ที่พัก อาหาร ไกด์พาเที่ยวในเกาะลังกาวี และรถพาเที่ยวในเกาะลังกาวี ทริปสุด Hot เที่ยวลังกาวี

 

คู่มือ ท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ปี2566-2567 แพคเกจ 3 วัน 2 คืน

แพลนเที่ยวเกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน บินลงสนามบินหาดใหญ่ นั่งรถตู้ไปท่าเรือตำมะลัง แล้วนั่งเรือเฟอร์รี่จากตำมะลับไปเกาะลังกาวี 1 ชั่วโมง

 

โปรแกรมทัวร์ลังกาวี เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมัสสุหรี พักบนเกาะลังกาวี

เที่ยวเกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว บริการนำเที่ยวด้วยรถตู้บนเกาะลังกาวี พาเที่ยวโดยคนไทย พากิน พาเที่ยว พาถ่ายรูป และรวมที่พัก ไม่พลาดช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์

 

 

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะลังกาวี พาเที่ยวทั่วเกาะลังกาวี ครบทุกไฮไลท์

จุดท่องเที่ยวแนะนำบนเกาะลังกาวี

1. ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่จังหวัดสตูล มีเรือเฟอร์รี่วิ่งตรงจากเกาะลังกาวีไปกลับตำมะลังทุกวัน ผู้ที่จะเดินทางไปเกาะลังกาวีจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และที่ท่าเรือตำมะลังมีจุดแลกเงิน และมีรูปปั้นปูก้ามดาบตัวใหญ่

2. เรือเฟอร์รี่ไปเกาะลังกาวี เป็นเรือขนาดใหญ่มีแอร์ และเรือใช้เวลาวิ่งไปลังกาวี 1 ชั่วโมง บนเรือที่นั่งสบายและมีจุดวางกระเป๋าเดินทางด้วยสะดวกมากๆ

3. ท่าเรือกัวฮ์ เป็นท่าเรือหลักบนเกาะลังกาวี นอกจากมีเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะลังกาวีกับท่าเรือตำมะลังแล้วยังมีเรือจากเกาะลังกาวีไปเกาะหลีเป๊ะ หรือจากเกาะลังกาวีไปท่าเรือเปอร์ลิส และเรือจากเกาะลังกาวีไปปีนัง

4. Maha Tower ตึกหอคอยดูวิวแห่งใหม่ของเกาะลังกาวี เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ ตอนเย็นและขึ้นชมดูวิวมุมสูงของเกาะลังกาวี และมีห้องขายสินค้าของใช้และอาหารมากมาย

5. เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี จุดขึ้นชมวิวมุมสูงด้วยเคเบิ้ลคาร์หรือกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเข้ามัดจิงจัง และมีสะพานแขวนสวยๆ เดินถ่ายรูปจากมุมสูงด้วยครับ และด้านล่างมี จุดดู 3D Art Langkawi และสกายแร็ค กับสกายโดมด้วยครับ

6. สุสานพระนางมัสสุหรี เป็นหลุมฝังศพของพระนางมัสสุหรี และบริเวณบ้านพักของครอบครัวพระนางมัสสุหรีก็กลายเป็น พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวของพระนางมัสสุหรีตามตำนานเล่าขาน

7. หาดปันไตชนัง เป็นชายหาดย่านท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวมาเลเซียเองที่นี่มีชายหาดที่ขาวละเอียด มีร้านอาหารเยอะ และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ บนชายหากปันไตชะนัง

8. ตลาดกัวฮ์ เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก มีทั้งของกินและของใช้ และเดินถ่ายรูปสวยๆ

 

แพคเกจ ทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน ปี2566-2567 ส่วนตัว

บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวี เริ่มที่ท่าเรือตำมะลัง หรือ รับจากสนามบินหาดใหญ่ และสนามบินตรัง

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือตำมะลัง-เกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-หาดปนไตชะนัง
08.00 น. รับท่านจากสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
10.30 น. เดินทางมาถึง ท่าเรือตำมะลัง ให้ท่านประทับตราหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งรับฟังอธิบายจากไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์ ระหว่างรอเวลาลงเรือ ท่านสามารถแลกเงิน หรือ ซื้ออาหารทานบนเรือหรือก่อนลงเรือเฟอร์รี่ได้
11.30 น. นั่งเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือตำมะลังสู่ เกาะลังกาวี ใช้เวลานั่งเรือ 1 ชั่วโมง
13.30 น. เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือกัวฮ์เกาะลังกาวี ผ่านด่านมาเลเซีย จากนั้นไกด์พาท่านไปยังรถ เพื่อเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะลังกาวี
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) จากนั้นเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยว และชมประวัติของพระนางมัสสุหรี และครอบครัว
จากนั้น พาท่านเดินทางไปยัง ชายหาดปันไตชะนัง ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวหน้าชายหาด เดินชมบรรยากาศยามเย็นของหาดปันไตชะนัง และใกล้ๆ มีร้านขายของ ห้าง ต่างๆ มากมาย และใกล้ๆกันก็มี ลังกาวีอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ (ท่านสามารถซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อเข้าชมข้างในได้)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ Bella Vista Waterfront Langkawi หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สอง ล่องเรือคิลิม-เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี-ตลาดกัวฮ์-Maha Tower
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ จุดล่องเรือชมนกอินทรี หรือ คิลิม ท่านจะได้นั่งเรือออกไปตามป่าโกงกาง และไปชมการให้อาหารนำอินทรี และจากนั้นนั่งเรือไปชมการให้อาหารปลา และวิธีจับอาหารของปลาเสือ นอกจากนี้เราจะนั่งเรือออกไปที่ปากอ่าว เพื่อถ่ายรูป ณ Kilim Geoforest Park
จากนั้น พาท่านไปยัง จุดท่อเที่ยวในกลุ่ม เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ซึ่งเมื่อท่านซื้อตั๋วครั้งเดียวสามารถเที่ยวได้หลายๆ จุดดังนี้
  1. นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชมวิวเกาะังกาวี บนยอดเขามัดจิงจัง ชมวิวมุมสูง
  2. สกายโดม คือ จุดชมภาพยนตร์ 4D ที่จะพาท่านไปยังโลกเหนือจินตนาการณ์
  3. สกายแร็ค เป็นจุดนั่งรถไฟความเร็วสูงพาท่านท่องไปในโลกในจิตนาการณ์ สร้างความตื่นเต้น และสนุกสนานกันอย่างแน่นอน
  4. เดินถ่ายรูปวาด 3 มิติ ที่อาคาร์ 3D Art Langkawi
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งของเกาะลังกาวี คือ ตลาดกัวฮ์ ที่นี่ลักษณะจะเป็นร้านค้าอาคาร 2 - 3 ชั้น ด้านล่างจะวางสินค้าขายทั้งของกินและของใช้ แนะนำเดินชมให้ทั่วก่อน แล้วตัดสินใจซื้อทีหลัง
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปกับ หอคอย MAHA TOWER ตึกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะลังกาวี ใกล้ๆ กันก็ แวะถ่ายรูที่ ดาตานันลัง หรือ แลนด์มาร์ค รูปปั้นนกอินทรี ของเกาะลังกาวี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
พัก เข้าพัก ณ Bella Vista Waterfront Langkawi หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สาม เกาะลังกาวี-เรือเฟอร์รี่-ท่าเรือตำมะลัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น. เดินทางจากโรงแรมสู่ ท่าเรือ Kuah Jatty เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น. ประทับตราหนังสือเดินทาง และลงเรือเฟอร์รี่ จากเกาะลังกาวีไปยังท่าเรือตำมะลัง
10.00 น. เดินทางมาถึง ท่าเรือตำมะลัง จากนั้นรถตู้รับท่าน เพื่อพาเดินทางต่อสู่ สนามบินหาดใหญ่
13.30 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ราคาที่เห็นรวมแล้วดังนี้::
1. ค่ารถรับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่
2. เรือเฟอร์รี่ไปกลับระหว่างท่าเรือตำมะลังกับเกาะลังกาวี
3. ที่พัก 2 คืน
4. อาหาร 6 มื้อ
5. รถนำเที่ยวในเกาะลังกาวี ตามโปรแกรม
6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม
8. น้ำดื่มบริการระหว่างนั่งเรือ
9. ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม

 

ราคายังไม่รวม::
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 

 

---------------------------------------------

โทร 0887653620

โทร 0814155955

 

 

 

เรือไปเกาะพีพี

 

 

แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว มีไกด์ เรือเฟอร์รี่ รถพาเที่ยว ที่พัก
 

 

1. Hotel Bahagia Langkawi แพคเกจ 3 วัน 2 คืน (เรือเฟอร์รี่ รถพาเที่ยว ไกด์คนไทย ที่พัก ประกัน)
ราคาแพคเกจรวมแล้วดังนี้
1. เรือเฟอร์รี่ไปกลับเกาะลังกาวี
2. รถพาเที่ยวในลังกาวี พร้อมคนขับ
3. ไกด์คนไทยพาเที่ยวในลังกาวี
4. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ราคายังไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถ้ามี
3. ค่าเข้าชมที่ต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ
       
       
       
       

 

 

2. Bella Vista Waterfront Resort แพคเกจ 3 วัน 2 คืน (เรือเฟอร์รี่ รถพาเที่ยว ไกด์คนไทย ที่พัก ประกัน)
ราคาแพคเกจรวมแล้วดังนี้
1. เรือเฟอร์รี่ไปกลับเกาะลังกาวี
2. รถพาเที่ยวในลังกาวี พร้อมคนขับ
3. ไกด์คนไทยพาเที่ยวในลังกาวี
4. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ราคายังไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถ้ามี
3. ค่าเข้าชมที่ต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ
       
       
       
       

 

 

3. Bayview Hotel Langkawi แพคเกจ 3 วัน 2 คืน (เรือเฟอร์รี่ รถพาเที่ยว ไกด์คนไทย ที่พัก ประกัน)
ราคาแพคเกจรวมแล้วดังนี้
1. เรือเฟอร์รี่ไปกลับเกาะลังกาวี
2. รถพาเที่ยวในลังกาวี พร้อมคนขับ
3. ไกด์คนไทยพาเที่ยวในลังกาวี
4. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ราคายังไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถ้ามี
3. ค่าเข้าชมที่ต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ
       
       
       
       

 

โทร 0887653620

โทร 0814155955

 

ทัวร์หลีเป๊ะ แบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ
บ้างท่านจองบริการบ้างอย่างมากับเว็บต่างๆ แล้ว แต่ เราก็ยังมี บริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ บนเกาะหลีเป๊ะ ให้ ท่านเลือกอีกครับ

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ One day trip เริ่มที่ ท่าเรือปากบารา

ได้เที่ยวที่ เกาะไข่+เกาะหลีเป๊ะ+เกาะหินงาม+เกาะยาง+เกาะอาดัง+เกาะราวี+ร่องน้ำจาบัง

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ โซนใน เริ่มที่เกาะหลีเป๊ะ

ได้เที่ยวที่ ร่องน้ำจาบัง+เกาะหินงาม ขึ้นหาด และ ดำน้ำดูปะการัง+เกาะยาง+เกาะราวี+เกาะอาดัง

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

แพคเกจดำน้ำหลีเป๊ะ 1 วัน โซนใน+โซนนอก เริ่มที่หลีเป๊ะ

ได้เที่ยว เกาะหินซ้อน+เกาะรอกลอย+เกาะไผ่+อ่าวลิง+เกาะผึ้ง+เกาะหินงาม+ร่องน้ำจาบัง

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

ทัวร์ตกปลา 1 วัน เริ่มที่ เกาะหลีเป๊ะ

ได้เที่ยว และ ตกปลา รอบเกาะดังนี้ เกาะหลีเป๊ะ+เกาะอาดัง+เกาะราวี

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ตกปลาเกาะหลีเป๊ะ แบบอื่น

 

1. แพคเกจทัวร์ตกปลาหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ดำน้ำดูปะการังด้วย ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกเกาะหลีเป๊ะ และ ตกปลาเกาะหลีเป๊ะ ทำซาชิมิ ย่างปลา BBQ

 

 

2. แพ็คเกจตกปลาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน มีรถ เรือ ทริปดำน้ำ
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะด้วยเรือหางยาวส่วนตัว ทั้งดำน้ำดูปะการัง และตกปลา ย่างปลา พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็จ

 

 

 

 

3. แพคเกจทัวร์ตกปลาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ทริปดำน้ำดูปะการัง ตกปลาเกาะหลีเป๊ะ และ ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกเกาะหลีเป๊ะ มาเที่ยวหลีเป๊ะครั้งเดียวได้เที่ยว 2 ทริป และไม่ทิ้งโปรแกรมดำน้ำตื้นเกาะหลีเป๊ะโซนใน สุดคุ้ม หลีเป๊ะ ว้าว ทั้งเกาะ

 

 

4. แพคเกจทัวร์ตกปลา ดำน้ำหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ทริปตกปลาเกาะหลีเป๊ะ พร้อมดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง และตกปลาหลีเป๊ะโซนใน รวม เรือไปหลีเป๊ะ ที่พัก และอาหารเช้า อาหารกลางวัน รวมทั้งอุปกรณ์ตกปลา ซาชิมิ และ ย่างปลาได้ด้วย

 

 

 

 

 

แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน || แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน || แพ็คเกจหลีเป๊ะวันเดย์ทริป || ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน
เว็บนี้ นำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335

แพคเกจ ทัวร์รวมห้องพัก

แพคเกจ ทัวร์วันเดย์ทริป

เช่าเหมาเรือ

จองตั๋วเรือ
แพ็คเกจ ทัวร์ลังกาวี หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

 
ทัวร์เกาะบุโหลน 1 วัน
 
 
 
 
 
เรือจากหลีเป๊ะไปลังกาวี