แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน || แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน || แพ็คเกจหลีเป๊ะวันเดย์ทริป || เช่าเรือเกาะหลีเป๊ะ

 

เรือราวของเกาะตะรุเตา ประวิติศาสตร์ที่คนไทยจดจำ อดีตที่ที่คุมขังนักโทษ

ประวัติเกาะตะรุเตา จากนรกตะรุเตาสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาชม และจุดดำน้ำดูปะการังที่ดีที่สุดในทะเลอันดามัน ณ เกาะหลีเป๊ะ

 

 

 

" เกาะตะรุเตา "

อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ความเป็นมาของเกาะ "ตะรุเตา"

“ตะรุเตา” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ทางด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ รวมทั้งพื้นที่บนเกาะและทะเลประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา ตำนานคุกนรกตะรุเตาอดีตเรือนจำกลางทะเล

เมื่อพูดถึงเกาะตะรุเตาทุกคนมักจะต้องคิดถึงดินแดนแห่งการกักกัน คุมขัง นักโทษ การเมือง และนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ ใครที่เคยได้เคยดูภาพยนตร์เรื่อง " ตะรุเตา " หลายปีที่ผ่านมามาแล้วยังมีเจตคติที่ว่า ตะรุเตาเป็นดินแดนนรก เป็นคุกของนักโทษผู้คุมนักโทษ ขนหิน นักโทษถูกเฆี่ยนตี ดินแดนนี้คือ นรกแท้ ๆ ชุกชุมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ไข้ป่า มาลาเรีย ฉลามร้าย ผู้ใดเข้าไปแล้วยากแก่การหลบหนี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็น ถึงจุดนี้จึงใช้เกาะตะรุเตาเป็นจุดคุ้มกันนักโทษ

ปัจจุบันตะรุเตาได้รับการสนับสนุนให้เป็นอุทยานแห่งชาติอันล้ำค่าของอันดามัน บริเวณช่องแคบ มะละกา มหาสมุทรอินเดีย เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลของประเทศไทยที่ สวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูลห่างจากตัวเมืองสตูลไปทาง ทิศ ตะวันตก ประมาณ 40 กิโลเมตร การเดินทางไปเกาะตะรุเตาง่ายและสะดวกมาก โดยนั่ง เรือจาก ปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตรงไปยังเกาะตะรุเตา หรือจากสตูลท่าเรือตำมะลัง ตรงไปยังเกาะตะรุเตาได้เลย

ตะรุเตาในอดีต
ในปี พ.ศ.2480 คณะบุกเบิกของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย ได้สำรวจ เกาะตะรุเตาเพื่อจัดเป็นทัณฑสถาน โดยฟันฝ่าอุปสรรคทางธรรมชาตินานัปการ เวลา 11 เดือน ผ่านไปงานบุกเบิกจึงสำเร็จลุล่วง
ในปี พ.ศ.2482 ทางราชการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาให้ตะรุเตาเป็นเขต หวงห้ามไว้ใช้ในกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันนักโทษ หรือป้อมฝึกวิชาชีพ เกาะตะรุ เตามีทะเลอันกว้างใหญ่เป็นกำแพงกั้นตามธรรมชาติ ยากแก่การหลบหนี จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น ประวัติศาสตร์แห่งตะรุเตา
นิคมหรือป้อมฝึกอาชีพเกาะตะรุเตา มีฐานะเป็นกองผู้บัญชาการ มีตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ เป็นข้าราชการชั้นเอก ชื่อขุนอภิพัฒน์ สุรทัณฑ์ (เนื่อง มาสะวิสุทธิ์) หน่วยของ นิคมฝึกอาชีพบนเกาะตะรุเตา แบ่งเป็น 3 แผนก คือ
1. แผนกอำนวยการ
2. แผนกงาน
3. แผนกควบคุม
แต่ละแผนกมีหัวหน้า คือ พัศดี รับผิดชอบ กองบัญชาการ ซึ่งเป็นที่ทำงานของขุน อภิพัฒน์ มี 2 แห่ง ที่เกาะตะรุเตา บริเวณอ่าวตะโละวาว และที่จังหวัดสตูล ขุนอภิพัฒน์ มีร่าง อ้วนใหญ่ ผิวคล้ำ นัยน์ตาดุ ค่อนข้างนักเลง เหมาะสมแล้วที่เป็นผู้คุมนักโทษ นักโทษที่ส่งไปควบคุมที่เกาะตะรุเตา มี 2 พวก คือ นักโทษทั่วไป และนักโทษการ เมือง นักโทษทั่วไปส่งไปจากคุกต่าง ๆ ในประเทศไทยที่มีคดีอุกฉกรรจ์ ส่วนนักโทษการเมือง มีแนวคิดตรงข้ามกับรัฐบาล เป็นนักโทษ " กบฏบวรเดช " จากบางขวาง นักโทษทั้งสองกลุ่ม นี้มีความแตกต่างกันมากในด้านความคิด ความอ่าน จึงอยู่รวมกันไม่ได้
นักโทษการเมือง ถูกควบคุมตัวทางตอนใต้ของเกาะ บริเวณอ่าวตะโละอุดัง ห่าง เกาะลังกาวี มาเลเซีย เพียง 4 กิโลเมตร นักโทษทั่วไปถูกกักกันบริเวณอ่าว ตะโละวาว อยู่ ทาง ตอนเหนือตามแนวถนนที่นักโทษสร้าง ขึ้นราว 10 กิโลเมตร บ้านนักโทษสร้างเป็นเรือน ขนาดใหญ่ พักรวมกันหลายคน ตามหลักฐานว่า มีนักโทษหญิงด้วย ประมาณ 20 คนแต่กักกัน ให้อยู่พิเศษ มีการแบ่งย่อยเป็นแดน ๆ แต่ละแดนมีโรงครัวและที่กินอาหาร
บ้านผู้คุม พัศดี สร้างเป็นเรือนไม้ค่อนข้างถาวร บ้านพักผู้บัญชาการ ตั้งอยู่บนเนิน สูงตระหง่าน ห่างจากทะเลประมาณ 80 เมตร ชีวิตนักการเมืองไม่แน่นอนมีโชควาสนาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศศักดิ์ แต่เมื่อตก อับก็อยู่ในคุกตาราง...นี่คือ การเมือง

นักโทษการเมือง ที่ส่งไปคุมขัง ณ ตะรุเตา จากเรือนจำกลางบางขวาง ต้องคดีกบฏ บวรเดช มีดังนี้
1. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เป็นนักโทษการเมืองคนสำคัญ ทางราชการ สร้างที่ ประทับและถวายอารักขาอย่างดีเยี่ยม มีความรู้ทางเกษตร เช่น ปลูกแตงกวาบนพื้น ทราย ปลูกมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด ไก่ ได้ผลเป็นที่น่าชื่นชม เมื่อทรงพ้นโทษแล้วก็ได ้ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เมื่อ พ.ศ.2491 สมัยนายควง อภัยวงศ์ เป็น นายกรัฐมนตรี
2. นาวาเอก พระยาศราภัย พิพัฒน์ (เลื่อน ศราภัยวานิช) ต้องโทษตลอดชีวิต มี ความผิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2476 มีสมญานามว่า นักโทษปาปิญอง คิดแต่จะหนี แล้วก็หนี พอไป อยู่เกาะเห็นเกาะลังกาวีอยู่ลิบ ๆ ก็วางแผนอยู่วันแล้ววันเล่าคิดแต่จะหนีท่าเดียว
16 กรกฎาคม พ.ศ.2482 พระยาศราภัยพิพัฒน์ พร้อมเพื่อนนักโทษ 4 คน ลงเรือ ฝ่าดงฉลามข้ามไปยัง เกาะลังกาวีได้ เมื่อรัฐบาลออกพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม นักโทษ การเมืองผู้นี้จึงกลับสู่มา ตุภูมิ
เมื่อ พ.ศ.2490 - 2491 และได้รับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัย นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
3. หลวงมหาสิทธิโวหาร (สอ เศรษฐบุตร) ต้องโทษเดียวกันกับพระยาศราภัย พิพัฒน์ สำเร็จวิศวกรรมศาสตร์จากอังกฤษ ใช้เวลาตอนที่ติดคุกอยู่บางขวางในการแปลดิกชัน นารี เอนไซ โคลปิเดีย จาก A - Z จบที่บางขวาง เริ่มเขียนต่อที่เกาะตะรุเตา และจบบริบูรณ์ เมื่อถูกส่งไปควบคุมที่เกาะเต่า จังหวัด สุราษฎร์ธานี ต้องทนทุกข์ทรมานหมอบกับพื้น เขียน หนังสือ ผลงานเป็นที่ประจักษ์จนทุกวันนี้
4. นายหลุย ศิริวัตร ครูสอนภาษาฝรั่งเศส
5. นาวาเอก พระแสงสิทธิการ เหรัญญิก สภากาชาดสยาม ผู้เป็นทูตถือสาส์น ถึงพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลยอมแพ้กองทัพกบฏ ผลคือถูกจับ และสิ้นชีวิตที่เกาะตะรุเตา
6. หม่อมหลวง ทวีวงษ์ วัชรีพงษ์ ชอบเล่นกีตาร์และเป็นครูสอนตัดเสื้อแก่นักโทษ
7. นายอรุณ บุนนาค สารวัตรรถจักรภาคอีสานผู้ขับรถไฟฮาโมแนก ประสานงา กับรถไฟหุ้มเกราะบรรทุกปืนใหญ่ของฝ่ายรัฐบาล บริเวณสับเปลี่ยนรถไฟบางเขน หมกมุ่นกับ การค้นคว้าหนังสือ

 

บรรดานักโทษการเมืองหลายคนถูกปล่อยเกาะตะรุเตา 4-5 ปี บางคนถูกส่งตัว ไป ขังต่อที่ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 นาย ควง อภัยวงศ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนักโทษการเมือง เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ.2487 นักโทษถือว่าไม่มีความผิดจึงมีอิสระทั่วหน้ากัน บางคนก็เล่นการเมือง ต่อ เช่น หม่อมเจ้า สิทธิกร กฤดากร โชติ คุ้มพันธ์ ไตย สุวรรณทัต และ พระยาสุรพันธ์ เสนีย์ หนึ่งในนักโทษปาปิญอง ได้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยต่อมา

สลัดตะรุเตา
ปี พ.ศ.2487 เกิดสลัดตะรุเตาขึ้น เป็นที่ หวั่นเกรงและหวาดกลัวของผู้เดินทาง ผ่านน่านน้ำ ตะรุเตาอย่างมาก แม้จะมีการปราบปรามแต่ก็ไร้ผล
การติดต่อลำบากยากเข็ญ ทุกข์ยาก เกิดขึ้นบนเกาะตะรุเตา ตะรุเตาเป็นสถานที่ ทรมาน จิตใจนักโทษอย่างแสนสาหัส และเจ็บปวดไปชั่วชีวิต เพราะพวกเขาถูกตัดขาดจาก โลกภายนอก นรกบนพื้นพิภพก็คือตะรุเตา สมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังเกิดอยู่ นักโทษ ไม่อาจล่วงรู้ชะตากรรมของชาติบ้านเมือง ความอดอยาก หิวโหยได้ย่างกรายเข้าสู่นรกแห่ง อันดามันแล้ว ความเป็นอยู่ของนักโทษเลวลง ผู้คุมคิดไม่ซื่อมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง กักตุน อาหาร หยูกยา วัสดุเครื่องใช้ เพื่อประโยชน์ของตนและพรรคพวก บ้างก็เอาไปขาย ใครไม่มี เงินซื้อก็ช่วยไม่ได้ อาหารการกินก็ไม่ได้แบ่งสัน ปันส่วนให้นักโทษ นักโทษเลยฆ่ากันตาย เพราะผิดใจกันเรื่องน้ำปลาก็มี เสื้อผ้าแต่งกันตามมีตามเกิด นอกจากนี้ผู้คุมยังนำเอายาเสพ ติด มาขายให้นักโทษ นักโทษติดยาเสพติดเกิดทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายมากยิ่งขึ้น เพราะแย่ง ยาเสพติด ยิ่งกว่านั้นไข้มาลาเรียกลืนชีวิตนักโทษ คนแล้วคนเล่า ยารักษาหายากเพราะยาม สงคราม คนที่ตกอยู่ในสภาพนี้ย่อมต้องหาทางออก และทางออกที่ดีที่สุด คือ " ปล้น "

ความคิดที่จะปล้นเรือสินค้าเกิดจากนักโทษทั่วไปมิใช่นักโทษการเมือง ขั้นแรกนัก โทษได้หาเรือลักลอบออกไปในทะเล แล้วไปขออาหารจากไต๋กงเรือเป็นการขอกินอย่างดื้อ ๆ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ได้มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ผู้คุมและพัศดีไม่ทราบเรื่อง ขั้นต่อมาเมื่อขอบ่อย เข้าก็นึกกระดากใจ จึงใช้วิธีการปล้น แล้วนำมาซ่อนไว้ตามโขดหิน ผู้คุมเริ่มรู้แล้ว เจ้าทุกข์ ร้องเรียนไปยังตำรวจ หากมีหลักฐานผูกมัดนักโทษคนใดก็ถูกลงโทษ มีการห้ามปรามและลง โทษอย่างหนัก แต่นักโทษมิได้เกรงกลัว กลับหาวิธีการที่จะให้ผู้คุมเข้าไปมีส่วนด้วย คือนำสิน ค้าที่ได้มาส่วนหนึ่งเป็นของกำนัลแก่ผู้คุม พัศดี และตำรวจ สินค้าบางอย่างนำไปแลกเป็นเงิน ได้ ตอนนี้ผู้คุม ตำรวจเริ่มอยู่เฉย ไม่ห้ามปราม หุบปาก บางคนยอมขายได้แม้กระทั่งเกียรติ ยศ ชื่อเสียง และอุดมคติก็เพื่อเงินตัวเดียว

พฤติการณ์ของโจรสลัดตะรุเตา เป็นที่เกรงขาม และหวาดกลัวของผู้เดินทางผ่าน น่านน้ำตะรุเตาอย่างมาก เมื่อปล้นแล้วก็ฆ่าโยนศพทิ้งทะเล หรือฆ่าแล้วเอาหินถ่วงทะเลให้ เป็นเหยื่อปลาฉลาม หากขัดขืนต่อสู้ลูกเรือและเจ้าของเรือกว่า 50 ชีวิต ถูกฝังทิ้งลงทะเล ตัว เรือถูกเจาะให้จมลงทะเล ใคร ? ก่อให้เกิดคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้ ถ้าไม่ใช่นักโทษตะรุเตา ร่วมมือกับตำรวจ ผู้คุม พัศดี และเจ้าพ่อแห่งตะรุเตา สินค้าทั้งปวงได้แก่ ข้าวสาร พริกแห้ง ถั่ว กระเทียม สบู่ เงิน ทองคำแท่ง ถูกนำไปจำหน่ายในเขตจังหวัดสตูล สร้างความร่ำรวยให้กับ เจ้าหน้าที่อย่างมากมาย อิทธิพลของกลุ่มโจรครอบคลุมไปทั่วจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ โจร ชาวบ้านร้องเรียน ไปส่วนกลาง แต่อิทธิพลและอำนาจสินบนทำให้ก๊กโจรยังลอยนวลอยู่

สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการที่ทุจริต ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้าย ขุนอภิพัฒน์ กระทำตนเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ คือช่วยเหลือข้าราชการด้วยกัน ก่อให้เกิดความ เกรงใจทำให้ ้กระบวนการค้าของหนีภาษีดำเนินไม่ได้ โชคเข้าข้างขุนอภิพัฒน์อย่างจัง ผู้บังคับการตำรวจ ภูธรจังหวัดสตูล คือ พันตำรวจตรี หลวงอนุมานขจัดเหตุ เป็นเพื่อนกันมาก่อนย้ายมาสตูลใน ระยะนั้นด้วย จึงเห็นโอกาสเหมาะ สำหรับการค้าของหนีภาษีและของโจร ขณะที่โจรสลัดตะรุ เตากำลัง อาละวาดหนักนั้น ก็มีโจรสลัดก๊กอื่นฉวยโอกาสปล้นด้วย โดยอ้างเป็นโจรสลัดตะรุ เตา แม้แต่ผู้รักษากฎหมายก็เข้าร่วมด้วยกับขบวนการปล้นดังกล่าว โจรสลัดถูกสวมรอยน่าน น้ำตะรุเตาจึงกลายเป็นที่นัดชุมนุมโจร เกิดเหตุตายไม่เว้นแต่ละวัน ไม่รู้ก๊กไหนเป็น ก๊กไหน ตำรวจทำอะไรไม่ได้ ระยะปี พ.ศ.2487 - 2488 จึงเป็นยุคมืดจริง ๆ ทะเลรอบเกาะตะรุ เตาแปดเปื้อนด้วยกลิ่นคาวเลือด เสียงคลื่นลมระคนด้วยเสียงปืน ฉลามร้ายอิ่มหมีพีมัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนเริ่มมองเห็นว่า หากปล่อยโจรสลัดให้เป็นใหญ่เหนือทะเล อีกหน่อยทะเลหลวงจะไม่มีใครกล้าไปมาหาสู่ ขนสินค้าและจับปลา ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ 2 นาย ได้รายงานไปยัง พันตำรวจเอก บรรจงศักดิ์ ชีพเป็นสุข ผู้บังคับการตำรวจเขต 9 จังหวัดสงขลา เล่าถึงเหตุการณ์ของโจรสลัดครอบครองอิทธิพล ที่โจรมีที่ตัวจังหวัด ท่านจึงรวบรวมหลักฐาน เท่าที่มีอยู่ ไปยังกรมตำรวจ และกรมราชทัณฑ์ เรื่องก็ยิ่งบานปลายออกไป อธิบดีทั้งสองกรม ได้รายงานให้รัฐมนตรีเป็น ผู้พิจารณาสั่งการ ตัวรัฐมนตรีเองกลับตัดสินไม่ได้ จึงต้องมีการ ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อตัดสินชี้ขาด ทางมลายูเองก็หาทางที่จะกำจัดโจรสลัด พ่อค้ามลายู ร้องเรียน ไปยังรัฐบาลอังกฤษ ขอกำลังทางเรือคุ้มกันเรือสินค้าของตน คือใช้เรือติดอาวุธคุ้ม กัน ฝ่ายโจรสลัดก็หันไปปล้นเฉพาะเรือที่มาจากพม่า ภูเก็ต กันตัง แทน ซึ่ง ผลก็ยังกระทบกระ เทือนมลายูเช่นเดิม
ขณะที่คณะรัฐมนตรีกำลังปรึกษาหารือกันว่าจะตัดสินปัญหาเรื่องเกาะตะรุเตา อย่าง ไรก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากมลายู คือ อังกฤษขอเสนอที่จะปราบปรามเอง ในที่สุดรัฐบาล ก็ยอม รับข้อเสนอโดยใช้ดอกเตอร์ วิบูลย์ ธรรมวิทย์ ข้าหลวงตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นตัวแทน ฝ่ายไทยไปร่วมประชุมที่มลายู เพื่อวางแผนทำลายรังโจรน่านน้ำตะรุเตา

อังกฤษยกพลขึ้นบก พ.ศ.2489
การยกพลขึ้นบกของอังกฤษ ถือว่าเป็นเรื่องลับที่สุด แม้แต่ พันตำรวจเอก บรรจงศักดิ์ ชีพเป็นสุข ก็ไม่ทราบแผนการณ์ สำหรับตำรวจสตูลนั้น ไม่ต้องพูดถึง แต่แผนการยกพลขึ้นบก ของอังกฤษล่วงรู้เข้าหู โจรสลัดเข้าจนได้ เพราะมีโจรสลัดตะรุเตากลุ่มหนึ่งบังเอิญ เรือแตกไป ขึ้นทางฝั่งมลายู ทหารอังกฤษได้ช่วยชีวิตไว้ นักโทษบางคนพูดภาษามลายูได้ จึงรู้ว่าอังกฤษยก พล ขึ้นบกที่ตะรุเตา โจรสลัดคนหนึ่งรีบหนีมาฝั่งไทย แล้วรายงานให้ขุนอภิพัฒน์ทราบ ทันทีที่ ทราบข่าว ขุนอภิพัฒน์ และคณะ จึงรีบลงเกาะเพื่อทำลายหลักฐานของกลางต่าง ๆ ที่เผาได้ก็ เผา ที่เผาไม่ได้ก็ฝัง ทิ้งน้ำทิ้งทะเลก็มี
15 มีนาคม พ.ศ.2489 พลจัตวา เซอร์เวย์ ได้นำเรือรบ 2 ลำ พร้อมทหารอังกฤษ 300 คน อาวุธครบมือ ยกพลขึ้นบกที่อ่าวตะโละวาว ทางฝั่งตะวันออกของเกาะตะรุเตา ไม่มี การต่อสู้ ไม่มีแม้กระทั่งเสียงปืนที่จะยิงโต้ตอบข่มขวัญ พวกพัศดี ผู้คุมนักโทษ ต่างก็คิดหลบ หนีเอาตัวรอดกัน บ้างก็เข้าป่าดง หนีลงเรือ ซุกซ่อนตามถ้ำหรือหุบเขาใกล้ ๆ อ่าวตะโละวาวขุน อภิพัฒน์สุรทัณฑ์ พัศดี ผู้คุม และนักโทษที่อยู่ในข่ายสงสัย ถูกจับได้บนเกาะ ได้ส่งให้นายแสวง ทัพนันทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล) ดำเนินการพิจารณาโทษต่อไป " คุกตะรุเตา " ก็ปิดฉากลงเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ.2489 เมื่ออังกฤษถอนทหารกลับมลายู หลัง จากนั้นตะรุเตาก็เป็นเกาะร้าง 10 ปี มีประชาชนเริ่มทยอยเข้าไปจับจองที่ดิน หักร้างถางพง ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ จนเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2515 ได้ถอนการหวงห้ามของกรมราช ทัณฑ์ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เมื่อ 19 เมษายน พ.ศ.2507 กำหนดให้หมู่เกาะตะรุุเตา เกาะอาดัง - ราวี และเกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 51 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติ

 

---------------------------------------------

โทร 0887653620

โทร 0814155955

 

 

 

หน้าแรกทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
เรือไปหลีเป๊ะ
ทัวร์เรือยอร์ชซันเซ็ทเกาะหลีเป๊ะ
ทัวร์ปราสาทหินพันยอด
แพ็คเกจรถตู้รับส่ง พร้อมเรือสปีดโบ๊ทไปกลับเกาะหลีเป๊ะ
โปรจอง 3 อย่าง (รถ+เรือ+ทริปดำน้ำ)
เรือสปีดโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ
รถตู้เช่าเหมาสตูล หาดใหญ่ ปากบารา

 

เรือไปเกาะพีพี

 

   

 

 

แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ไม่รวมห้องพัก

1. จองตั๋วเรือไปกลับ เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวละ 550 บาท

2. จองรถรับส่งจากสนามบิน+เรือสปีดโบ๊ทไปกลับ 1,450 บาท

3. จองรถรับส่ง+เรือไปกลับ+ทริปดำน้ำโซนใน ราคาท่านละ 1,888 บาท

4. จองเรือสปีดโบ๊ทไปกลับปากบารา เกาะหลีเป๊ะ+ทริปดำน้ำหลีเป๊ะโซนใน ท่านละ 1,588 บาท

 

แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน รวมห้องพัก+เรือไปกลับ+ทริปดำน้ำ+อาหาร+ประกัน เดินทางไฮซีซั่นนี้

รีสอร์ทแนะนำ สะดวก มีห้องราคาถูก และใหล้ถนนคนเดิน บ้างรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำ ขึ้นลงเรือเดินทางไปกลับสะดวก

ชื่อรีสอร์ท
ประเภทห้องพัก
ราคาแพคเกจ 3 วัน 2 คืน / ท่าน
อยู่ติดหาดไหนบนเกาะ
ดงทะเลรีสอร์ท หลีเป๊ะ
Standard Air
3,388 บาท
ติดหาดพัทยา
ซีทัชรีสอร์ท หลีเป๊ะ
Garden Villa
3,077 บาท
ติดหาดพัทยา
บันดาหยารีสอร์ท
Superior Bungalow
2,877 บาท
ติดหาดพัทยา
ชารีน่าฮิลล์ หลีเป๊ะ
Cliff Sea View
5,433 บาท
ติดหาดพัทยา
อนัญญารีสอร์ท หลีเป๊ะ
Deluxe Pool View
6,320 บาท
ติดหาดพัทยา
อาคีรารีสอร์ท หลีเป๊ะ
Superior Pool View
5,366 บาท
ติดหาดพัทยา
สิตาบีชรีสอร์ท
Superior Garden View
4,388 บาท
ติดหาดพัทยา

 

รีสอร์ทที่มีวิวสวย บรรยากาศดี และชมพระอาทิตย์ตกได้จากรีสอร์ท หรือ เล่นน้ำหน้าหาดของรีสอร์ทได้เลย
ชื่อรีสอร์ท
ประเภทห้องพัก
ราคาแพคเกจ 3 วัน 2 คืน / ท่าน
อยู่ติดหาดไหนบนเกาะ
เมาเท่นรีสอร์ท หลีเป๊ะ
Deluxe Garden
3,788 บาท
หาดซันเซ็ท
คาซ่า เดอหลีเป๊ะ
Deluxe Villa Ocean View
8,088 บาท
หาดซันเซ็ท

 

หาดสวย บรรยากาศสงบ คนไม่พลุกพล่าน เดินไปชมพระอาทิตย์ตกได้ หรือ ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้จากรีสอร์ท
ชื่อรีสอร์ท
ประเภทห้องพัก
ราคาแพคเกจ 3 วัน 2 คืน / ท่าน
อยู่ติดหาดไหนบนเกาะ
ศลิษารีสอร์ท
-
-
หาดซันไรท์
โซเดียสซีซัน รีสอร์ท
Superior Bungalow
3,788 บาท
หาดซันไรท์
อันดารีสอร์ท
Standard Ground Floor
4,188 บาท
หาดซันไรท์
ไอดีลลิครีสอร์ท
Deluxe Garden View
5,033 บาท
หาดซันไรท์
แคสอะเวย์รีสอร์ท
Garden View Comfy
2,799 บาท
หาดซันไรท์
อันดามันบีชรีสอร์ท
Garden View
4,588 บาท
หาดซันไรท์

 

รายละเอียดการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ สำหรับ แพคเกจ 3 วัน 2 คืน ตามราคาด้้านบน (เลือกรีสอร์ทที่พักได้ตามที่ท่านชอบ)

วันแรก รับสนามบินหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะ แวะเกาะตะรุเตาและเกาะไข่
09.00 น. รถตู้รับท่านจากสนามบินหาดใหญ่ หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.00 น. รับตั๋วเรือที่สำนักงาน เที่ยวสนุกทัวร์และรอเวลาลงเรือสปีดโบ๊ท ระหว่างรอลงเรือท่านสามารถซื้ออาหารกลางวัน หรือรองท้องก่อนลงเรือได้ เพราะเรือรอบนี้จะใช้เวลาวิ่งไปหลีเป๊ะประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากต้องแวะให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปที่เกาะตะรุเตาและเกาะไข่ด้วย
11.30 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทออกเดินทางจากท่าเรือปากบารามุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเรือสปีดโบ๊ทจะแวะให้ถ่ายรูปที่เกาะตะรุเตา และเกาะไข่ ก่อนเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ
13.00 น. เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมารับท่าน เพื่อช่วยท่านในการขนกระเป๋าไปเช็คอิน และเข้าพักในรีสอร์ทต่อไป
แนะนำ ตอนเย็นหลัง 17.00 น. ให้ท่านไปชมพระอาทิตย์ตกที่ฝั่งหาดซันเซ็ท และต่อด้วยหาอาหารทานในย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งสอบถามร้านดังได้จากทางแอทมิน หรือหาร้านนั่งชิวๆ หรือ ชมกิจกรรมควงไฟหน้าชายหาด และระหว่างนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เรือหางยาวของเที่ยวสนุกทัวร์คอนเฟิร์มการเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง และแจ้งจุดนัดพบต่อไป

วันที่สอง ทัวร์ หลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
09.00 น. จุดนัดพบ พร้อมกันที่ ทางเข้าถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ หน้าหาดพัทยา จากนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จ ออกเดินทางสู่ ทริปดำน้ำหลีเป๊ะโซนใน ด้วยเรือหางยาวเที่ยวสนุกทัวร์
  จุดท่องเที่ยวโปรแกรมนี้ มี 6 จุด คือ
  1. ร่องน้ำจาบัง ดำน้ำดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสี ปลานีโม่ ปลานกแก้ว และปะการังอื่นๆ อีกหลายชนิด ที่ร่องน้ำจาบังถือเป็นไฮไลท์ของทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ สวยมาๆ...
  2. ดำน้ำรอบเกาะหินงาม ดูปะการังไฟ ปะการังแข็ง และปะการังเขากวาง นอกจากนี้ยังมีปลานีโม่ ปลานกแก้ว และปลาเสือด้วยครับ
  3. เกาะหินงาม ลงไปถ่ายรูปที่หาดหินงามสีดำนิล จุดไฮไลท์ของทัวร์ดำน้ำหลีเป๊ะ
  4. ดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะยาง ดำน้ำดูปะการังผักกาด และปลาเสือ ว่ายน้ำ ถ่ายรูปใต้น้ำ
  5. เกาะราวี หาดทรายขาว เป็นจุดรับประทานอาหารเที่ยง (2) เล่นน้ำ เดินท้ายรูป และนั่งพักผ่อนบนเกาะราวี
  6. ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวเรือใบ เกาะอาดัง
15.00 น. เดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ และท่านพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ ได้ตามอัธยาศัย
  โปรพิเศษ เพิ่ม
  1. อัพเกรด ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรือยอร์ช เต็มวัน
  2. ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกเรือยอร์ช
  3. ทริปเรือหางยาวพรีเมี่ยม ส่วนตัว เรือตกแต่งด้วยเบาะสวยงาม

วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  ระหว่างนั้นเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะ โดยการแจ้งให้ทางรีสอร์ทไปส่งท่านที่ท่าเรือเดิมบนเกาะหลีเป๊ะ เพื่อลงเรือสปีดโบ๊ทกลับท่าเรือปากบารา มีเรือให้เลือกรอบ 09.30 น. และรอบ 11.30 น.
หมายเหตุ ท่านต้องจองตั๋วเครื่องบินหลัง 15.00 น. ถึงจะไปทันเครื่องบินด้วยเรือเที่ยวแรกจากเกาะหลีเป๊ะ

 

ราคาทัวร์รวมแล้วทั้งหมดดังนี้
1. กรณีต้องการรถตู้รับส่ง เพิ่มท่านละ 300 บาท จากราคาทัวร์ในตาราง
2. เรือสปีดโบ๊ทไปกลับ ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ
3. ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ตามราคารีสอร์ทที่ท่านเลือก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
4. ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะโซนใน พร้อมอาหารเที่ยง
5. อุปกรณ์ดำน้ำ คือ หน้ากาก และเสื้อชูชีพ
6. รูปถ่ายใต้น้ำวันออกทริป
7. ติดต่อเราได้ตลอดเวลา 07.00 น.-21.30 น.
8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ครอบคลุมทั้ง 3 วัน วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 

---------------------------------------------

สอบถามทางไลน์กดเลย

โทร 0887653620

โทร 0814155955

 

 

 

สนามบินที่ สามารถบินลง แล้ว ไปหลีเป๊ะต่อได้เลย

ท่านที่กำลัง วางแผนไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ สามารถ ซื้อตั๋วเครื่องบินมาลง ที่ สนามบินตรัง ซึ่งเดินทางไปท่าเรือได้ใกล้กว่า หรือ จองตั๋วเครื่องบิน มาลงที่ สนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีสายการบินให้เลือกได้มากกว่า และ มีรถ วิ่งไปส่งที่ ท่าเรือปากบารา วันละ 4 เที่ยว

 

Pakbara Viewpoint เป็นจุดชมวิว

เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของ ปากบารา อยู่ห่างจากท่าเรือ ที่เป็นจุดเช็คอินเรือประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมวิว และ พักผ่อนที่ชายหาดปากบารา มีสัญาลักษณะคือ เป็นปลาโทง ตัวใหญ่ และ ช่วง วันอาทิตย์ก็จะมี ตลาดถนนคนเดิน มีอาหาร และ เสื้อผ้าขายมากมาย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของ นักท่องเที่ยวที่มาพัก ตามรีสอร์ทต่างๆ ที่ ปากบารา และ ผู้คนท้องถิ่น ที่ จะมาเที่ยวกันเยอะ

 

จอง ทัวร์แบบ แพ็คเกจ ถูกกว่า จองแยกเป็ยอย่างๆ กลับมาถึงบ้าน รวมค่าใช้จ่ายดู ไม่น่าเลยเรา ?

บ้างท่าน เมื่อวางแผน จะไปเที่ยวหลีเป๊ะ สิ่งแรกที่ หาคือ รีสอร์ทที่พัก และ เมื่อเห็น ราคาชัวร์หน้าเว็บถูกๆ เลยตัดสินใจจองเลย ( เราบอกท่านเลยว่า เป็นวิธีจองที่ผิดอย่างมาก เพราะเป็นการผูกมัดตัวท่านเอง) คือ การไปหลีเป๊ะ เที่ยวรถรับส่ง เที่ยวเรือไปกลับ และ ทริปดำน้ำ มีผลต่อ ความสุข และ ราคา การไปเที่ยวหลีเป๊ะของท่านเป็นอย่างมาก และ อาจจะทำให้ราคาสูงโดยใช้เหตุ

 

เรือ Speed Boat ไปหลีเป๊ะ มีกี่เที่ยวต่อวัน และ ควรจองเที่ยวไหนดีที่สุด

บอกเลย ว่า การไปหลีเป๊ะ เที่ยวเรือที่ไป มีผลต่อ การเดินทางมากๆ เพราะ เรือบ้างเที่ยว แวะเกาะตะรุเตา แวะเกาะไข่ แต่ เรือบ้างเที่ยวจะวิ่งตรงจาก ท่าเรือปากบาราสู่ เกาะหลีเป๊ะเลย ซึ่ง ขากลับ เรือจะวิ่งตรง จากเกาะหลีเป๊ะ สู่ ท่าเรือปากบาราเลย ซึ่ง บ้างท่านที่ วางแผนว่า จะแวะถ่ายรูป สวยๆ ที่ซุ้มประตู เกาะไข่ หาก วางแผนไม่ดี อาจจะพลาดได้ครับ เวลาเรือ หน้าไฮซีซั่นมีดังนี้

เรือรอบ 09.30 น. แวะเกาะไข่ แล้ว เข้าเกาะหลีเป๊ะ

เรือรอบ 11.30 น. เป็นเรือสปีดโบ๊ท แวะเกาะตะรุเตา แล้วเข้าเกาะหลีเป๊ะ

เรือรอบ 13.30 น. เรือแวะเกาะไข่ แล้วเข้าเกาะหลีเป๊ะ

เรือรอบ 15.30 น. เรือสปีดโบ๊ด วิ่งตรงจากท่าเรือปากบารา สู่ เกาะหลีเป๊ะเลยครับ

 

หลีเป๊ะ อยู่จังหวัดไหน

เป็นคำถามที่ เราเจอบ่อย มากๆ กับ บ้างท่านที่ยังไม่ทราบว่า เกาะหลีเป๊ะ อยู่ จังหวัดสตูล ซึ่ง ต้องยอมรับว่า บ้างท่านรู้ จักเกาะหลีเป๊ะ จากสื่อท่องเที่ยว แต่ยังไม่ทราบว่า เกาะหลีเป๊ะ คือ ส่วนหนึ่งของจังหวัดสตูล ซึ่ง ติดเขต อำเภอเมืองสตูลเสียด้วย และ อยู่ห่างจาก เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ

 

หลีเป๊ะ ไม่มีสนามบิน

มีหลายท่าน จองตั๋วเครื่องบิน บอกไปลง ที่ เกาะหลีเป๊ะ จริงไม่ ใช้นะครับ ท่านจองตั๋วเครื่องบิน มาลงที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรังก่อน จากนั้นจะมีรถตู้มารับ และ ไปยังยัง ท่าเรือปากบารา และ รอเวลาขึ้นเรือ ไป เกาะหลีเป๊ะ ตามเที่ยวของเรือ Speed Boat เพราะ ที่ เกาะหลีเป๊ะ ไม่มีสนามบิน ครับ

 

หลีเป๊ะไฟเปิด 24 ชม.

ที่ เกาะหลีเป๊ะ ทุกรีสอร์ท จะมีไฟฟ้าใช้ได้ 24 ชั่วโมง เพราะบนเกาะหลีเป๊ะ มีโรงงานผลิตไฟฟ้าของเอกชน มาตั้งอยู่ และ คอยให้บริการ แก่รีสอร์ท และ ชาวบ้านบนเกาะหลีเป๊ะ ดังนั้นท่านหายหวง เรื่องไฟฟ้าบนเกาะ เพราะมีใช้ได้ตลอด แม้เกาะหลีเป๊ะ จะอยู่ห่างจาก ฝั่ง ประมาณ 65 กิโลเมตร ก็ตาม

 

 

โทร 0887653620

โทร 0814155955

 

ทัวร์หลีเป๊ะ แบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ
บ้างท่านจองบริการบ้างอย่างมากับเว็บต่างๆ แล้ว แต่ เราก็ยังมี บริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ บนเกาะหลีเป๊ะ ให้ ท่านเลือกอีกครับ

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ One day trip เริ่มที่ ท่าเรือปากบารา

ได้เที่ยวที่ เกาะไข่+เกาะหลีเป๊ะ+เกาะหินงาม+เกาะยาง+เกาะอาดัง+เกาะราวี+ร่องน้ำจาบัง

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ โซนใน เริ่มที่เกาะหลีเป๊ะ

ได้เที่ยวที่ ร่องน้ำจาบัง+เกาะหินงาม ขึ้นหาด และ ดำน้ำดูปะการัง+เกาะยาง+เกาะราวี+เกาะอาดัง

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

แพคเกจดำน้ำหลีเป๊ะ 1 วัน โซนใน+โซนนอก เริ่มที่หลีเป๊ะ

ได้เที่ยว เกาะหินซ้อน+เกาะรอกลอย+เกาะไผ่+อ่าวลิง+เกาะผึ้ง+เกาะหินงาม+ร่องน้ำจาบัง

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

ทัวร์ตกปลา 1 วัน เริ่มที่ เกาะหลีเป๊ะ

ได้เที่ยว และ ตกปลา รอบเกาะดังนี้ เกาะหลีเป๊ะ+เกาะอาดัง+เกาะราวี

+ รายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ตกปลาเกาะหลีเป๊ะ แบบอื่น

 

1. แพคเกจทัวร์ตกปลาหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ดำน้ำดูปะการังด้วย ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกเกาะหลีเป๊ะ และ ตกปลาเกาะหลีเป๊ะ ทำซาชิมิ ย่างปลา BBQ

 

 

2. แพ็คเกจตกปลาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน มีรถ เรือ ทริปดำน้ำ
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะด้วยเรือหางยาวส่วนตัว ทั้งดำน้ำดูปะการัง และตกปลา ย่างปลา พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็จ

 

 

 

 

3. แพคเกจทัวร์ตกปลาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ทริปดำน้ำดูปะการัง ตกปลาเกาะหลีเป๊ะ และ ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกเกาะหลีเป๊ะ มาเที่ยวหลีเป๊ะครั้งเดียวได้เที่ยว 2 ทริป และไม่ทิ้งโปรแกรมดำน้ำตื้นเกาะหลีเป๊ะโซนใน สุดคุ้ม หลีเป๊ะ ว้าว ทั้งเกาะ

 

 

4. แพคเกจทัวร์ตกปลา ดำน้ำหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ทริปตกปลาเกาะหลีเป๊ะ พร้อมดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง และตกปลาหลีเป๊ะโซนใน รวม เรือไปหลีเป๊ะ ที่พัก และอาหารเช้า อาหารกลางวัน รวมทั้งอุปกรณ์ตกปลา ซาชิมิ และ ย่างปลาได้ด้วย

 

 

 

 

 

แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน || แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน || แพ็คเกจหลีเป๊ะวันเดย์ทริป || ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน
เว็บนี้ นำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน สตูล เกาะตะรุเตา 1,100 บาท
แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ราคาถูกที่สุดปี2566-2567 เที่ยวหาดใหญ่ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะหินซ้อน

แพคเกจ ทัวร์รวมห้องพัก

แพคเกจ ทัวร์วันเดย์ทริป

เช่าเหมาเรือ

จองตั๋วเรือ
แพ็คเกจ ทัวร์ลังกาวี หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะบุโหลน 1 วัน
 
 
 
 
 
เรือจากหลีเป๊ะไปลังกาวี